Siguria e automjeteve

siguria

Aparatet e gazit janë 100% të sigurta, të provuara në situata ekstreme, si përmbysja dhe përplasja e makinës, marrja flakë e makinës, goditja e qëllimshme, etj.
Bombulat e gazit janë të pajisura me sistem sigurie, të tilla që në rast goditje, nxehtësie apo shkëputje, ato caktivizohen dhe izolohen.