Pse duhet ta kthej makinën me gaz?

pse

Kursim

Përgjysmon menjëherë koston e karburantit. Kursim i garantuar që në rimbushjen e parë.
Cmimi i gazit është në mënyrë të konsiderueshme më i ulët se cmimi i benzines, deri në masën 50%.
Për më tepër sistemet tona lejojnë monitorimin dhe bëjnë përshtatjen e parametrave të autoveturës duke dhënë një konsum optimal të karburantit

Kualitet dhe teknologji

Teknologjia e lartë e sistemeve të gazit
Integrimi perfekt i sistemve elektronike dhe mekanike të autoveturave moderne ka sjellë shtëpitë më të rëndësishme të autoveturave botërore në zgjidhjen e sistemeve tona si partner i tyre teknologjik për instalimin në autoveturat e tyre me sistemet GPL. Kjo ka lejuar realizimin e kiteve te dedikuar për cdo tip autoveturë në cdo vend të botës

Ekologjik

GPL është një karburant me një ndikim shumë të ulët mjedisor.
Sistemet tona optimizojnë cilësinë ekologjike të gazit, reduktojnë ndotjen nga nxjerrja e gazrave të motorrave

Siguri

Aparatet e gazit janë 100% të sigurta, të provuara në situata ekstreme, si përmbysja dhe përplasja e makinës, marrja flakë e makinës, goditja e qëllimshme, etj.
Bombulat e gazit janë të pajisura me sistem sigurie, të tilla që në rast goditje, nxehtësie apo shkëputje, ato caktivizohen dhe izolohen.